Коме?

Књиге лаке за читање помажу технику читања и подстичу читање

  • децу која уче и вежбају да читају
  • особе с дислексијом или другим посебним потребама
  • особе које имају тешкоће у читању, учењу и проблеме са пажњом
  • неискусни читачи
  • слабовиде особе
  • старији с тешкоћама с памћењем
  • сви који уче неки нови језик.