Педагошки

Букпил је створио иновативни концепт читања у образовном систему који је јединствен у свету. „Педагошки читљиво“ значи да су ове књиге покушај да се пружи подршка савременом школском програму.

Педагошке књиге лаке за читање могу се, на пример, користити за додатно читање, подлогу за разговор и учење на даљину.

Педагошка књига лака за читање је

  • свеобухватна по питању темеи актуелна,
  • заснива се на чињеницама и стварности
  • пружајући могућност за развој вештина, памћења и способности решавања проблема,
  • развија читалачке способности и мултилитерацитет
  • подстиче на размену идеја, иницијативу и активност.