Лако читање

Шта је ЛАКО ЧИТАЊЕ?

Књиге лаке за читање може да чита свако. Нема ограничења у погледу узраста или нивоа вештине читања.

Књиге лаке за читање подстичу на читање и учење језика.

Садржај књига лаких за читање може бити лакши или тежи, али је она лака за читање због језика и начина изражавања. Упркос томе, и она може, баш као и „обична“ књига, да обрађује значајне и тешке теме.

Зашто је нека књига лака за читање?

  • Слова су већа.
  • Поглавља и редови су кратки.
  • Реченице и речи нису превише дуги или тешки.
  • Слова су проста и већа него што је уобичајено.
  • Фокусирају се на догађаје.
  • Текст је механички лак за читање.
  • Садржај има јасан контекст.

Разлика у односу на „обичне“ књиге је углавном у томе што је у књигама лаким за читање језик једноставнији.