Издавач

Издавач књига лаких за читање је организација „Помоћ породици“ која се бави објављивањем специјализоване литературе.

У оквиру издавачке делатности посебно издвајамо библиотеку „проф. др Светомир Бојанин“ у оквиру коje су објављене стручне књиге: Третман покретом и саветовање, Школа као болест, Мала хрестоматија о новој психијатрији, Зашто слаб успех у школи и Пријатељски разговори дечијег психијатра са родитељима и васпитачима.

На нашем Youtube каналу може се пронаћи већи број едукативних филмова из наше продукције са темом подршке породици и подршке деци са дисхармоничним развојем и тешкоћама у учењу.

Веб сајт

Facebook