Ауторке

Списатељица и научница Сабира Сталберг написала је преко двадесет књига лаких за читање од 2001. године до данас. Сабира се бави вишејезичношћу и мултикултурализмом.

Маријана Сталберг пише хаику поезију и новеле лаке за читање.