Књиге

Букпилове књиге доступне су и у штампаној и у електронској верзији.

Додатни материјал и предлози задатака налазе се на страници Еду Букпил.

Екологија: Хугова историја

Мобинг: Миранда, Филип на интернету

Развијање способности: Филип у тунелу, Филип на броду

Кулинарство, путовање: Срце кувара