Selkokirjat tukevat kielen elähdyttämistä

Miten pystymme ylläpitämään omaa kieltä ympäristön ja enemmistökielen paineessa? Monet vähemmistöt ovat nykyään huolissaan kielestään. Kielten lukumäärä pienenee maailmanlaajuisesti ja ihmiskunta on menossa kohti yhä köyhempää kielten monimuotoisuutta. Noin puolet maailman 7000 kielestä arvioidaan katoavan seuraavan vuosisadan aikana.

Miksi on tärkeää elähdyttää, elvyttää tai lisätä pienten kielten käyttöä? Kieli on yhteydessä muun muassa kulttuuriin, elintapoihin ja perinteisiin. Kieli heijastaa ihmisten elämää, tietoisuuden erilaisia käsityksiä ja maailmankatsomuksia.

Kielen katoamisen myötä häviää myös yhteys omaan taustaan ja sen mukana valtava määrä osaamista. Yksilötasolla – jos henkilö ei opi perheensä kieltä tai pystyy käyttämään sitä vain puutteellisesti – vaikutukset ovat laajat ja ulottuvat hyvinvointiin, ajatteluun, kehitykseen, ihmissuhteisiin ja paljoon muuhun.

Moderni selkokielinen kirjallisuus, joka tukee kielten käyttöä ja luo kiinnostusta lukemiseen ja kirjoittamiseen, on yksi tapa elähdyttää kieliä. Erityisesti lapset ja nuoret, mutta myös oman kielitaitonsa parantamiseen pyrkivät aikuiset saavat selkokirjoista tuntuman arkikieleen ja samalla he voivat laajentaa sanavarastoaan.

Pedagogiset selkokirjat käsittelevät useita aihepiirejä ja tarjoavat laajan sana- ja ilmaisuvalikoiman, joilla kielitaidon kehittäminen mahdollistuu.

Kaikki Bokpilin julkaisut on alun perin kirjoitettu vähemmistökielellä, suomenruotsiksi, ja vuonna 2020 Bokpil julkaisi ensimmäiset kirjansa tataarin kielellä.

LäsLätt (Lue kevyesti) 2020-kampanjaa tukee Svenska Kulturfonden.

Logo för Svenska Kulturfonden