Selkokielisiä ääni- ja pistekirjoja

Saavutettavuus ja kaikkien tasavertaiset mahdollisuudet lukea ja hankkia tietoja kuuluvat nykypäivän tärkeimpiin haasteisiin. Suomessa Celia tuottaa ja levittää ääni- ja pistekirjoja kaikille, joille lukeminen on vaikeaa.

Celia julkaisee vuosittain noin 2000 teosta, kaunokirjallisuuden ohella tietokirjoja, oppikirjoja sekä kurssikirjallisuutta. Celian kirjastossa on tällä hetkellä yli 45000 kirjaa.

Bokpil tekee työtä saavutettavuuden puolesta julkaisemalla selkokielisiä paperikirjoja ja e-kirjoja sekä levittämällä tietoa selkokielestä. Teemme myös yhteistyötä muiden sellaisten järjestöjen ja laitosten kanssa, jotka toimivat eri tavoin saavutettavuuden, oppimisen ja lukemisen edistämiseksi.

Bokpilin selkokieliset kirjat saavuttavat jo monet erilaiset lukijat, mutta ääni- ja pistekirjoilla löydetään yhä enemmän lukijaryhmiä. Useita kirjoja löytyy jo Celian kirjastosta, mistä kaikki kirjaston asiakkaat voivat lainata niitä ilmaiseksi. Celian kotisivuilla on ohjeet miten tulla käyttäjäksi.