Monikielisille etua selkokirjoista

Kysymys kielen oppimisesta on erittäin ajankohtainen monelle vanhemmalle ja opettajalle. Monella oppilaalla, mutta erityisesti niillä, joiden kotikieli on toinen kuin koulun opetuksessa, on usein vaikeuksia ymmärtää koulukieltä ja oppikirjojen sisältöä.

Pedagogiset selkokirjat voivat olla apuna sekä koulukielen että uusien taitojen oppimisen tiellä, sanoo tutkija, filosofian tohtori Sabira Ståhlberg, joka on kirjoittanut kirjan monikielisyydestä ruotsiksi ja englanniksi.

– Selkokirjat helpottavat lukemista. Kappaleet ovat lyhyitä ja aiheen käsittely jännittävää ja mukaansatempaavaa. Onnistumisen tunne, kun ymmärtää lukemansa tekstin, voi lisätä motivaatiota ja parantaa omaa kielitaitoa.

Pedagogiset selkokirjat ovat koulun opetussuunnitelman tukena. Uutta taikka vaikeaa aineistoa voidaan opettaa käyttämällä rinnakkain normaalia opetusaineistoa ja selkokielistä kirjaa.

Sabira Ståhlbergin selkokielisiä kirjoja on käytetty useiden maiden kouluissa kohta parinkymmenen vuoden ajan. Kokemusten mukaan myös monikielisten oppilaiden saavutukset paranevat, kun heillä on mahdollisuus lukea selkokielellä. Hän lisää:

– Kun oppilas ymmärtää sisällön ja asiayhteyden, oppiminen sujuu nopeammin. Selkokirjat selittävät vaikeat asiat selkeästi mutta yksinkertaistamatta sisältöä.

LäsLätt (Lue kevyesti) 2020-kampanjaa tukee Svenska Kulturfonden.

Logo för Svenska Kulturfonden