Lukeminen edistää terveyttä

Lukemisella on myönteisiä vaikutuksia terveyteen. Tutkijat eri puolilla maailmaa ovat jo useiden vuosien ajan tiedostaneet, että säännöllisesti kirjoja lukevat henkilöt voivat paremmin kuin ne, jotka enimmäkseen käyttävät sosiaalista mediaa tai surffaavat verkossa. Henkinen hyvinvointi hyötyy pitkäjänteisyydestä, rauhallisuudesta ja mielekkyyden tunteesta, joita kirjan lukeminen tarjoaa.

Kirjaterapia

Biblioterapia eli kirjaterapia on terapiamuoto, jossa käytetään lukemista esimerkiksi uusien, vieraiden tai kaoottisten tilanteiden työstämisessä. Kirja auttaa lukijaa myös pakenemaantodellisuutta ainakin väliaikaisesti. Mielikuvitus aktivoituu paljon enemmän lukiessa kuin esimerkiksi katsomalla elokuvaa, jossa visuaalisuus tarjotaan valmiina.

Kirja kuvailee paikkoja, henkilöitä ja tapahtumia, mutta sen kuvamaailman lukija luo itse, mikä vahvistaa lukukokemusta. Kirja on usein selkeästi rakennettu ja tuntuu turvalliselta. Lukija rentoutuu lukiessa ja unohtaa muun maailman.

Kaikilla oikeus lukemiseen

Kirjojen lukeminen vaikuttaa kehitykseemme sekä älyn että tunne-elämän tasolla. Kirjat auttavat ymmärtämään syvällisemmin itseämme, omia tunteitamme ja kokemuksiamme sekä muita ihmisiä.

Opimme uusia asioita ja laajennamme näköpiiriämme kirjojen avulla. Lukeminen tuo elämään tasapainoa. Kun lukee saman kirjan uudelleen elämän eri vaiheissa, se on kuin katsoisi peiliin: Näemme oman kehityksemme ja kasvun.

Monet erilaiset ihmiset hyötyvät selkokielisistä kirjoista. Selkokirjat käsittelevät nykyään hyvin erilaisia aihepiirejä, mutta kiinnostuksen herättämiseksi kirjojen on oltava jännittäviä ja riittävän kuvailevia. Lukijan täytyy voida löytää uusia näkökohtia jokaisella lukukerralla. Parhaassa tapauksessa selkokirjasta tulee ystävä, jonka luo lukija palaa useamman kerran elämänsä aikana.

LäsLätt (Lue kevyesti) 2020-kampanjaa tukee Svenska Kulturfonden.

Logo för Svenska Kulturfonden