Haastattelu selkokirjoista Synvinkel-lehdessä

Lehdessä Synvinkel 2/2021, jonka julkaisee Förbundet för Finlands Synskadade (Suomen ruotsinkielisten näkövammaisten liitto), kirjailija ja tutkija Sabira Ståhlberg kertoo selkokielestä ja miten kirjat antavat kaikille mahdollisuuden lukea.

Haastattelussa esitellään myös Bokpilin toimintaa saavutettavuuden edesauttamisessa sekä monikielisyyttä.

Lehteä voi lukea RTF-, puhe- ja PDF-muodoissa.