E-kirjat selkokielellä – sama lukuelämys?

Selkokielisten kirjojen ajatellaan usein olevan pelkästään paperikirjoja, mutta miten e-kirjat toimivat selkokielisinä? Saako niistä saman lukuelämyksen kuin paperikirjoista? Millaisia haasteita ne asettavat lukijalle ja mitä mahdollisuuksia digitaaliset kirjat tarjoavat? Onko makuasia pitääkö sähköisestä vai paperikirjasta? Tottumattomalle lukijalle valinta voi olla vaikea.

Paperinen vai digitaalinen?

Käsin kosketeltava paperikirja tuntuu erilaiselta kuin sähköinen kirja. E-kirjan etuna on mahdollisuus esimerkiksi suurentaa tekstiä haluttuun kokoon. Toisaalta nidottua kirjaa voi selata, mikä helpottaa kappaleiden ja kokonaiskuvan hahmottamista. E-kirjassa lukijan täytyy klikata edestakaisin nähdäkseen tekstin pituuden. Mutta lukijalle, joka on tottunut internetin käyttäjä, e-kirja voi olla ensimmäinen askel kokonaisen kirjan lukemiseen.

Bokpil on julkaissut pedagogisia selkokielisiä kirjoja e-kirjoina vuodesta 2016. Viime vuosien kokemukset osoittavat, että lukija saa e-kirjoista samat tunne- ja lukuelämykset kuin paperikirjoista. Tekniikan oppiminen ja lukijan omat lukutavat saattavat kuitenkin vaatia jonkinlaista sopeutumisaikaa. Sopeutumista tarvitsee myös nettitekstien lukija, joka ei ole tottunut lukemaan paperikirjoja.

Kirjojen formaatti

Bokpil on julkaissut kaikki e-kirjansa PDF-muodossa ja joitakin EPUB-muodossa. Muut muodot kuin PDF eivät vielä sovellu yhtä hyvin selkokieliselle tekstille kuin PDF. Se säilyttää lyhyet rivit, rivivälit, tekstin koon ja muun muotoilun, mikä tekee tekstistä selkokielisen.

Sivu näyttää samalta kuin paperikirjassa ja siinä on paljon tilaa. Toisissa muodoissa, esimerkiksi EPUB, nämä selkokielen vaatimat erityispiirteet useimmiten katoavat.

Digitaaliset kirjat tarjoavat myös uusia mahdollisuuksia kuten linkkejä, oheisaineistoa, sanojen selityksiä ja multimediaa. E-kirjojen täydentävä materiaali saattaa kuitenkin häiritä lukemista ja katkaista keskittymisen viemällä huomion pois tekstistä.

Kun lisämateriaalit sijoitetaan luvun tai kirjan loppuun tai erotetaan muulla tavoin itse tekstistä, lukija voi paremmin keskittyä itse lukemisprosessiin.

Kirjat: Villa Bokpil

Materiaalit ja tehtävät: Edu Bokpil

LäsLätt 2020-kampanjaa tukee Svenska Kulturfonden.

Logo för Svenska Kulturfonden