Нова книга: Историята на Хуго

На брега, където живее Хуго, климатът се променя. Той и неговото семейство изпълняват много важна задача…
Книга за всички, които се интересуват от природата около нас и климатичните промени.