Светът гори

Кавгата унищожава за кратко много повече от всичко друго на света.
Ужасна форма на раздор е войната.
Войната е опасна за всички.

Първи книги на лесен език на сръбски

Книгите на лесен език вече се предлагат и на сръбски! На Балканите концепцията за лесен език все още не е достатъчно разпространена. Шест книги на Сабира Сталберг вече са преведени на български, а през ноември 2019 г. бяха публикувани и първите заглавия на сръбски.