Светът гори

Кавгата унищожава за кратко много повече от всичко друго на света.
Ужасна форма на раздор е войната.
Войната е опасна за всички.