Светът гори

Кавгата унищожава за кратко много повече от всичко друго на света.
Ужасна форма на раздор е войната.
Войната е опасна за всички.

Нова книга: Историята на Хуго

На брега, където живее Хуго, климатът се променя. Той и неговото семейство изпълняват много важна задача…
Книга за всички, които се интересуват от природата около нас и климатичните промени.

Безплатен материал за дистанционно обучение

В тази извънредна ситуация Букпил подкрепя дистанционното обучение като публикува една електронна книга на български, както и две заглавия и учебни материали към тях на английски.
Учители, ученици и родители могат да използват материалите безплатно.

Първи книги на лесен език на сръбски

Книгите на лесен език вече се предлагат и на сръбски! На Балканите концепцията за лесен език все още не е достатъчно разпространена. Шест книги на Сабира Сталберг вече са преведени на български, а през ноември 2019 г. бяха публикувани и първите заглавия на сръбски.