Светът гори

Едно нещо, което семейството разбра,

е че кавгата унищожава за кратко

много повече от всичко друго на света.

Това, което е разрушено,

никога няма да се върне.

Ужасна форма на раздор е войната.

— Въздухът е отровен —

закашляха се децата.

— Половината гора гори.

Не можем да играем никъде.

Всичко е унищожено или изгорено.

Войната е опасна за всички.

Сабира Сталберг: Историята на Хуго

Превод: Анелия Георгиева

Картина: Иван Льочев, Морски корени