Първи книги на лесен език на сръбски

Книгите на лесен език вече се предлагат и на сръбски! На Балканите концепцията за лесен език все още не е достатъчно разпространена. Шест книги на Сабира Сталберг вече са преведени на български, а през ноември 2019 г. бяха публикувани и първите заглавия на сръбски. Електронни версии на книгите ще се появят в началото на следващата година.

Букпил, авторката Сабира Сталберг, преводачът Дориян Хайду и организацията „Помоч породици“ (Помощ за семейството) работиха заедно върху публикуването на Историята на Хуго, Филип в тунела, Филип на кораба, Филип и мрежата, Миранда и Сърцето на готвача. Книгите бяха представени в Белград в края на ноември по време на посещение на автора. FILI подкрепи преводите и посещението.

Книгите на лесен език развиват езиковата култура, четенето и изучаването на чужди езици. Те се препоръчват и за ученици и семейства с друг майчин език, например като допълнително четиво или паралелно с английската, българската или шведската версия.

Всички книги на Букпил са минали педагогически прегледи подкрепят училищната програма.

Книги: Вила Букпил