Педагогически

Лесни за четене книги с педагогическа цел е иновативна концепция на Букпил. Книгите подкрепят учебния процес и създават мотивация за четене, обмен на мисли и идеи, собствени инициативи и други дейности.

Всички книги могат да се използват в училище като допълнителни материали за четене, дискусии или за дистанционно обучение.

Лесната за четене книга с педагогически цел

  • комбинира различни предмети
  • е актуална и базирана върху факти и реалността
  • създава възможности за развитие на умения, на паметта и способности за решаване на задачи
  • подкрепя уменията за четене и способността да се използват тези умения за разбиране, интерпретация и критична оценка на писмен текст
  • насърчава обмена, инициативността и подтиква към дейности.