Проекти

През 2001 г. Сабира написва първата си книга на лесен език със заглавие Миранда. Книгата разказва за едно момиче, което е тормозено от нейните съученици, и как се запознава с делфин.

От 2006 г. Сабира и Мария работят заедно по поредицата за Филип, която до този момент включва осем книги.

През 2016 г. е въведена нова концепция за книгите на лесен език, обвързана с естествените науки.

Нашите книги на лесен език на шведски са отпечатани също с ГЛАВНИ БУКВИ. Направени са преводи и на английски и български, а скоро и на немски език.

Книгите на лесен език на шведски са получили във Финландия държавно финансиране (чрез Selkokeskus). Най-новите ни проекти за книги, както и този уеб сайт, получиха подкрепа от Шведската културна фондация във Финландия.Svenska_kulturfonden_logo_horisontell_svart_RGB

lattlast_selko