Нашите цели

Искаме да предизвикаме нашите читатели.

  • Лесен език означава да се развият уменията за четене и разбиране на това, което четем. Искаме да дадем на читателя ново преживяване и усещане за постигнат успех.
  • В допълнение към това да бъде разбрано прочетеното, искаме да подобрим способностите на читателите да се справят в ежедневието. Нещата не винаги са такива, каквито изглеждат, а това, което чуваме, е вероятно не винаги това, което някой е имал предвид.

Често ни се налага бързо да решим какво да направим, въпреки липсата на предишен опит. В нашите книги главните герои изпадат в ситуации, които биха могли да се случат и на вас.

Не даваме ясни отговори, за да позволим на читателя да реши как и кога да действа.

  • Читателят може да развие способността да чете различни видове текст (multiliteracy – многостранна грамотност).
  • Нашите книги, особено най-новите, са между учебна литература, художествена литература и факти. Те подкрепят интереса на читателя и неговите езикови умения и го отвеждат към други области на литературата.

В нашите книги е вплетено и научното, защото те са базирани на най-новите проучвания в различни области като психология (като например как да се справим със стрес или тъга) или природни науки. При всяка книга правим обширно проучване и проверка на фактите от различни източници преди да ги включим в нашите текстове.

Следваме активно развитието на Лесен език на международен план и използваме международни препоръки за текстове на Лесен език.