За нас

Ние сме дейни, любопитни и заинтересовани обучители, които се опитват да открият нови възможности и начини за учене и четене. В продължение на много години сме работили заедно по проекти и извън сферата на литературата.

Сабира Сталберг е писател и изследовател, който пише книги, както на лесен език, така и сложни академични и литературни текстове, романи, поезия и научни статии. Сабира се занимава на международно ниво с формално и неформално обучение.

Мария Витасало е учител по професия, с квалификация директор на училище. Тя проявява голям интерес към темите история, общество и четене. Мария изучава процесите на ученето и се интересува как учим. Тя илюстрира книгите на лесен език.

Издателството ни беше преди Лекти Бук Студио. Сега е Букпил.