Нова книга: Историята на Хуго

На брега, където живее Хуго, климатът се променя.

Той и неговото семейство изпълняват много важна задача.

Дори бурите и вулканите не могат да ги спрат.

Запознай се с голямото семейство на Хуго и щурите им съседи от ледената епоха до днес!

Книга за всички, които се интересуват от природата около нас и климатичните промени.

Книгата подкрепя педагогиката в училище и може да се използва в училище и у дома за учене, дискусии и задачи.

Безплатен достъп до е-книгата: Вила Букпил

Лесен език ниво 2 – по-лесно

Сабира Сталберг: Историята на Хуго

Превод Анелия Георгиева

Илюстрации Мария Витасало

Букпил 2021

ISBN 978-952-7334-48-5 (Хартиен носител)

ISBN 978-952-7334-49-2 (е-книга, PDF)