Нива

Езиковите нива помагат на читателя да намери подходящата книга.

Ние работим на три нива:

Ниво 1: най-лесно – лесни думи и кратки редове.

Ниво 2: по-лесно – малко по-сложни или по-дълги думи и редове.

Ниво 3: лесно – по-дълги думи и редове.