Лесно за четене

Лесните за четене книги са разбираеми за всеки. Няма ограничения по отношение на възраст или умения.

Те подкрепят и насърчават четенето и ученето на чужди езици.

Книгите на лесен за четене език могат да предоставят същите преживявания и да съдържат толкова сложни теми, колкото и „обикновените“ книги.

Всички, които имат нужда от подкрепа за четене (например при дислексия, специални потребности, слабо зрение), могат да извлекат полза от книгите.

Какво прави една книга лесна за четене?

  • Буквите са по-големи.
  • Редовете и заглавията са кратки.
  • Думите и изразите не са дълги или трудни.
  • Езикът е конкретен и се използва в ежедневието.
  • Действието е по-важно от описанията.
  • Сюжетът следва една линия на развитие.