Лесни за четене книги помагат в ученето на чужд език

Четенето на книги на лесен език облекчава изучаването на чужди езици. Не само четенето, но и работата със задачи от сайта Еду Букпил могат да повишат интереса към езика.
Арзу Мехмедова учи английски в 7 клас в ОУ „Акад. Даки Йорданов“ в гр. Омуртаг. Тя чете и работи с книгата Филип в гората на английски (Philip in the forest), пише кратки текстове и рисува картини по темите от книгата. Ето няколко примера: