Педагогически книги

Всички книги могат да се използват в обучението, директно или като допълнителни материали за четене.

Книгите подкрепят учебния процес и мотивират за още четене, обмен на мисли и идеи, собствени инициативи и други дейности.

За книгите подготвим допълнителни материали с въпроси и задачи, които подкрепят уменията за четене и разбирането на текстове.

Книгите също могат да се използват в работа с възрастни.