Илюстрации

Защо използваме ретро стил в своите книги?

Ретро е интересно и вълнуващо. То дава нови асоциации и отваря перспективи както във времето, така и в пространството.

Една книга на Букпил се различава от книгите на други издателства чрез уникалния и личния си външен вид. Искаме нашите читатели да запознаят стила и графичния език на пръв поглед.

Ние не следваме мода или тенденции, а създаваме собствен стил. Нашите теми и книги са изключително актуални, а те същевременно са специални. Искаме те да бъдат видими и да се забелязват.

Всички илюстрации в книгите ни на Лесен език са лесно четими. Те не са само илюстрации, но разказват собствената си история, която допълва текста и създава различна гледна точка към темата на книгата.

© Мария Витасало, илюстрация 2017