Лесен език

Всеки може да чете книги на лесен език. Няма ограничения по отношение на възраст или умения. Прочетете повече за това кой може да се възползва от книгите тук.

Книгите ни са педагогически написани и подкрепят ученето.

Книгите на лесен език са специфичен жанр в литературата, също като поезията, детективските романи, научната фантастика или детските книги.

В книгите на лесен език текстовете са ясни и лесни за разбиране. Съдържанието може да бъде лесно или трудно, но езикът и начинът на изразяване е това, което прави текста лесен за четене.

Лесният език има различни нива. Създадохме три нива на трудност, което помага на читателя да избере най-подходящата книга. Прочете повече за нивата тук.

С книгите на лесен език желаем да постигнем много между двете корици. Нашите цели и мисли са описани тук. Нашите книги се използват в училища на различни нива, както и в часове за изучаване на шведски, английски и български език.