Книги

Книгите на лесен език са интересни и пълни с приключения – няма да можете да оставите книгата, докато не стигнете до последната страница.

Нашите собствени преживявания и човешки отношения са вплетени в текстовете. Използваме и факти от различни области, както и резултати от проучвания в психологията, физиката, химията, биологията, географията и много други.

Всички наши книги са издадени на хартия и в електронен формат като PDF. Можете да ги четете, както на хартия, така и на вашия телефон или таблет.

Прочетете историите за Филип тук или за Миранда тук.