Книга на лесен език вдъхновява произведения на изобразителното изкуство

Литературата и изобразителното изкуство стимулират четенето и творчеството. Това беше концепцията на иновативен проект на художника Иван Льочев и Сабира Сталберг.

Деца между 6 и 14 г. в България и САЩ прочетоха книгата Историята на Хуго на Сабира Сталберг в превод на Анелия Георгиева и създадоха рисунки за климата в онлайн работилници, организирани от художника. Иван използва детските рисунки като основа за десет дигитални картини за климата в миналото, понастоящем и в бъдеще.

Прочетете повече за проекта Климатът: преди, сега и в бъдеще на уеб сайта Морски корени.