Илюстрации

Мария Витасало е автор на илюстрациите към книгите. Всяка от илюстрациите разказва собствена история, която подкрепя текста и улеснява разбирането му.

В книгите имат сравнително малко картинки и читателят може да се концентрира върху самия текст и процеса на четенето.

При редакцията и оформлението на книгите следваме водещите международни, европейски и национални правила за публикации лесни за четене.